POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals els usuaris faciliten, de manera lliure i voluntaria, a tarongesnostres.com seran incorporades a un fitxer de dades  del que és titular i responsable Esperança Forcadell Campos amb NIF: 52601471B i domicili al Carrer de La Riera, 14 d’Olesa de Montserrat (Barcelona). També propietària de la marca registrada Taronges Nostres.

Finalitats a les que es destinen les dades de caràcter personal.

Taronges Nostres informa a l’usuari que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats:

  • Atendre i contestar les comunicacions o sol·licituds rebudes mitjançant el correu electrònic o dels formularis del la nostra web.
  • Atendre les sol·licituds de compra que realitzin els interessats mitjançant la web, així com el manteniment de la relació contractual establerta amb Taronges Nostres.
  • Les dades personals dels interessats que han formalitzat una comanda o més s’utilitzaran amb finalitats de gestionar la seva participació en sorteigs, concursos o esdeveniments realitzats per Taronges Nostres.
  • Manteniment d’històrics de relacions comercials
  • Realitzar accions de publicitat i prospecció comercial.
  • Així mateix, Taronges Nostres registrarà i conservarà l’adreça IP des de la que l’Usuari va atorgar les seves dades personals i de posteriors connexions, així com els moments temporals d’inscripció i de connexions posteriors, als efectes de prova del consentiment referit, així com de verificació del comportament de l’usuari i el seu ús de Taronges Nostres. Una adreça IP es un número que s’assigna a la seva computadora quan utilitza internet. La seva adreça IP també es utilitzada per ajudar a identificar-lo dintre d’una sessió particular i per a recollir informació demogràfica general.

Consentiment informat del tractament de dades.

Taronges Nostres informa a l’Usuari de la seva pàgina web, que aquesta política de privacitat conté tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que Esperança Forcadell Campos realitza com a responsable del mateix. Així, quan l’Usuari no mantingui relacions comercials amb Taronges Nostres aquell ha de tenir present i és informat de que l’enviament d’un correu electrònic o l’enviament de dades personals mitjançant els formularis de contacte de la web o la comunicació per part de l’Usuari a Taronges Nostres de qualssevol altres dades personals comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Taronges Nostres amb les finalitats establertes al paràgraf anterior d’aquesta política de privacitat, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació. En cas contrari si l’Usuari no hi està d’acord, absteniu-vos d’enviar correus electrònics o comunicar les seves dades personals a Taronges Nostres

Enviament i registre de dades de caràcter personal.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre productes i serveis de Taronges Nostres. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de Taronges Nostres.

Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de dades personals.

Taronges Nostres informa a l’Usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de la LOPD, el Real Decret 1720/2007, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint em compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposades, provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen al citat Reglament pel que respecta a la seva integritat, seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment Taronges Nostres garanteix a l’Usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

Exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades.

Així mateix per la present, declara estar informat de que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació en qualsevol moment, adjuntant fotocòpia de DNI, segons la Llei 15/1999 LOPD de forma gratuïta en aquesta adreça Ctra. C-12 Km 25.1, 43591 Aldover (Tarragona), o al següent e-mail: info@tarongesnostres.cat.

Dades especialment sensibles.

En la formalització dels camps de text lliure no es permet la introducció d’informació personal relativa a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, salut, vida sexual o aspectes racials en cap circumstància. En cas d’introduir alguna informació relativa als aspectes mencionats en la sol·licitud del formulari de contacte o correu electrònic seran immediatament esborrats dels nostres sistemes d’informació sense poder atendre la consulta realitzada, ja que aquestes dades no són necessàries ni pertinents per a la finalitat de la consulta.

Qualitat de les dades.

Taronges Nostres adverteix a l’Usuari que, excepte la existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat de qualsevol altra persona i comunicar les seves dades personals, i que només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. Així mateix, l’Usuari serà l’únic responsable front a qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercets o a Taronges Nostres per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents.

Dades de menors d’edat.

L’ús del servei Taronges Nostres no està permès als menors d’edat, pel que si és menor de 18 anys abstinguis de facilitar les seves dades personals.

Actualització de dades.

L’Usuari és l’única font d’informació de les seves dades personals, i per això Taronges Nostres li prega que, per tal de mantenir les seves dades actualitzades i al dia en tot moment, comuniqui a l’adreça o e-mail indicats anteriorment qualsevol variació de les mateixes.

Comunicacions electròniques.

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics s’ajusten a la normativa establerta a la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En totes les comunicacions electròniques remeses per Taronges Nostres figura, al començament del missatge, la paraula “publicitat”. Els Usuaris dels servei Taronges Nostres que ho sol·licitin podes excloure’s d’aquest servei de manera senzilla i gratuïta mitjançant un correu electrònic a info@tarongesnostres.cat indicant a l’assumpte que no desitja rebre més publicitat o bé mitjançant l’enllaç que Taronges Nostres facilita per poder cancel·lar el seu registre a cadascuna de les comunicacions electròniques enviades “Unsuscribed”.

Modificació de la present política de privacitat.

Taronges Nostres es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. La utilització ininterrompuda del servei de Taronges Nostres per part de l’Usuari constituirà una ratificació del present document, amb les modificacions i canvis que s’haguessin introduït. Pes les mateixes raons mencionades anteriorment Taronges Nostres es reserva el dret de modificar o interrompre el servei Taronges Nostres en part o en la seva totalitat, havent intervingut o no notificació a l’Usuari. Taronges Nostres no serà responsable davant l’Usuari ni davant de tercers per haver exercit el seu dret a modificar o interrompre el servei Taronges Nostres.